Ar-Rahmān, ar-Rahīm

4. září 2015 v 16:48 |  Alláh
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)

Obě tato jména jsou užívána v Koránu, například viz 1:1.

AR-RAHMᾹ󠇙N - Nejláskyplnější, Nejvlídnější a Nejštědřejší, Nekonečně dobrý

-Ten, který neustále zaplavuje všechna stvoření bez rozdílu požehnáním a blahem.
-Ten, který je nejvíce laskavý, milující a milosrdný.
-Ten, jehož nekonečné láskyplné milosrdenství je dokonalé a vše zahrnující.
-Ten, kdo překypuje láskyplným milosrdenstvím a neustále jím zaplavuje všechna stvoření.
-Ten, jehož dokonalé milosrdenství a láskyplné dobrodiní nekonečně zahrnují všechna stvoření.
-Ten, kdo miluje a opatruje všechna stvoření.
-Ten, který je nejvíce milující, láskyplný a milosrdný.


AR-RAHĪM -Nejmilosrdnější, Nejslitovnější, Nejmilostivější
-Ten, který uděluje více milosti a větší odměnu v odpověď za dobré skutky a vznešené myšlenky.
-Ten, který vysoce odměňuje ty, kteří užívají Boží štědrosti a dobrodiní správně.
-Ten, který má slitování se slitovnými.

Ze slovního kořene r-h-m, který má v klasické arabštině následující významy:
- být něžný, laskavý, vlídný
- milovat
- mít slitování, soucit
- prokazovat laskavost a dobrotu
- mít vše, co je třeba k dobročinnosti

Slovní kořen r-h-m také naznačuje lůno; to znamená toho, kdo poskytuje ochranu a výživu, a to, z čeho byla všechna stvoření přivedena k bytí. Lexikologové se shodují, že první zahrnuje věřící i nevěřící, zatímco druhý se vztahuje specificky k věřícím.

ar-Rahmān představuje plnost a rozsáhlost, což naznačuje veliký dosah lásky a milosrdenství, které proniknou všechna stvoření bez jakéhokoliv úsilí nebo žádosti z naší strany, zatímco ar-Rahīm představuje neustálou obnovu a udělování velkorysé odměny těm, kteří si to zaslouží.
ar-Rahmān je Velkorysý, jehož nekonečný výlev lásky a milosrdenství neustále zaplavuje všechna stvoření, zatímco ar-Rahīm je Slitovný, jehož lásku a milosrdenství se projevuje jen jako důsledek něčích činů.

Podle Ibn Qajjuma, (1350 n. l.) Rahīm vyjadřuje nepřetržitý projev milosti v našich životech a její vliv na nás v důsledku našich vlastních činů.
V překladu Koránu od Muhammada Alího je odkazováno na klasické zdroje, které říkají:
ar-Rahmān i ar-Rahīm je obojí odvozeno z kořenového základu rahmat, který znamená láskyplnost vyžadující vykonávání dobročinnost (laskavost), a tak zahrnuje pojmy lásky a milosrdenství.
ar-Rahmān a ar-Rahīm jsou podstatná jména minulého příčestí různých hodnot, které označují intenzitu významu. První hodnota fa'lân naznačuje největší dosah milosti, a pozdější hodnota fa'îl je k neustálému opakování této vlastnosti.
Je zaznamenáno, že Prorokﷺ řekl: ar-Rahmān je blahodárný, jehož láska a milosrdenství se projevují ve stvoření světa, a ar-Rahīm je slitovný, jehož láska a milosrdenství se projevují ve stavu, který přichází "poté," tedy jako důsledek lidských činů. Tak je prvně zmíněn nejvyšší stupeň lásky a štědrosti a poté nesmírná a trvalá laskavost a milosrdenství.

Ve Slovníku Svatého Koránu cituje Abdul Omar klasické zdroje:
ar-Rahmān je podstatné jméno minulého příčestí hodnoty fa'lân, který představuje plnost a rozsáhlost a označuje největší dosah lásky a milosrdenství, který zahrnuje celý vesmír bez ohledu na naše úsilí či žádosti, ještě předtím než se narodíme. Stvoření slunce, měsíce, vzduchu a vody, atd. je vše zahrnuto v této vlastnosti. Pojem ar-Rahmān ohraničuje dosah hojné milosti, která je vlastní a neoddělitelná od Všemohoucího.
ar-Rahīm je v hodnotě fa'îl a rozumí myšlenku neustálého opakování a udělování velkorysé odměny těm, kteří si ji zaslouží a usilují o ni. Projevy této vlastnosti jsou odpovědí a výsledkem konání lidské bytosti. To znamená, že ar-Rahīm znamená toho, kdo je nesmírně a neustále milující a milosrdný a rozděluje milost a lásku za naše činy a prosby a toho, v kom je tato vlastnost neustále a donekonečna se opakuje.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama