Pět pilířů islámu

14. srpna 2014 v 15:04 |  Co je Islám

(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)


Lá iláha illálláhi wa Muhammadun rasúlulláhi. Není Boha kromě jediného Boha (Alláha) a Muhammad je poslem Božím.
Tato věta, nazývaná šaháda, je vyznáním víry a také vstupem do světa islámu, neboť muslimem se stává ten, kdo tuto větu vysloví s přesvědčením. Důležitější je však ono přesvědčení, pouhými slovy člověk nedosáhne stavu blaženosti, jakého se dá docílit pouze upřímnou vírou a mírumilovným životem.

SALÂT (Modlitba)

Salât je název povinných modliteb, které se vykonávají pětkrát denně a jsou přímým spojením mezi věřícím a Alláhem. V Islámu neexistuje žádná hierarchická instituce, a proto nejsou žádní kněží. Modlitby vede učený člověk, který zná dobře Korán a který se vybere ze shromážděných muslimů. Ikdyž je nejlepší, když se muslimové modlí spolu s ostatními v mešitě, můžou se modlit kdekoli.

Modlitby se konají po raním úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění, a tak podmiňují rytmus celého dne. Těchto pět předepsaných modliteb obsahuje verše z Koránu a odříkávají se v arabštině, jazyce zjevení. Osobní prosby se však můžou odříkávat kdykoliv během dne a noci ve vlastním jazyce.

ZAKÂT (Očista)

Zakat je finanční povinnost muslimů. Vše patří Alláhua majetek, jenž vlastníme, nám byl pouze svěřen. Každý muslim si vypočítává svoji zakat sám. Započítává se sem roční platba 1/40 (2,5%) majetku, s výjimkou věcí jako jsou příbytek, auto a pracovní nástroje. Jednotlivec může dát i více než jen zakat a to ve formě "sadaqa," almužny, která bývá většinou tajná. I když tento výraz je možné přeložit jako dobrovolná dobročinnost, má o hodně širší význam.

SAWM (Půst)

Každoročně se všichni muslimové v měsíci Ramadánu od východu do západu slunce postí - nepožívají jídlo, nápoje a zdržují se sexuálních vztahů.
Nemocní, staří lidé, cestující, menstruující ženy, těhotné ženy anebo ženy, které kojí, mohou přerušit půst a vykonat ho v jiné době během roku, až budou zdraví a schopní postit se. Děti obyčejně začínají držet půst v době puberty.
Půst prospívá zdraví, ale je i nejlepší metodou sebeočisty, sebepoznání a posílení vůle. Tím, že si postící člověk upírá světské pohodlí, i když jen na krátkou dobu, může se zaměřit na své životní cíle, přičemž si je stále vědom přítomnosti Alláha.

HADŽDŽ (Pouť)
Pouť do Mekky je povinností jen pro ty, kteří jsou na to fyzicky připraveni a mají dostatek finančních prostředků. Každoročně navštíví Mekku přibližně 2 milióny poutníků z celého světa a pouť je tak příležitostí střetnout se s lidmi z různých národů.

Každoroční pouť začíná ve 12. Měsíci islámského roku (který je lunární, a proto pouť i Ramadán, vychází někdy na léto a někdy na zimu). Poutníci mají oblečený speciální oděv: jednoduché kusy oděvu, které odstraňují jakékoliv třídní rozdíly, takže před Alláhemjsou si všichni rovni.

Rituál "hadždž," pouť, která pochází z abrahámovského období, se skládá z toho, že poutník 7 krát obejde Kaabu a 7 krát přejde mezi vrchy Safa a Marwa, tak jako to udělala Hádžar, Abrahámova žena, když hledala vodu. Potom se poutníci shromáždí na široké planině Arafat a spolu se modlí za Boží odpuštění.
Závěr poutě tvoří svátek, Íd al-Adha, který se slaví modlitbami a výměnou darů v muslimských komunitách na celém světě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama