Co je Islám?

13. srpna 2014 v 22:15 |  Co je Islám
(Ve jménu Alláha, Nejmilostivějšího, Nejmilosrdnějšího)
Islám je náboženství míru. Slovo "islám" je odvozeno od arabského slovního kořene "slm" a znamená doslovně mír - mír s Alláhem, mír se sebou samým a mír se všemi božími tvory skrze poddanost a odevzdanost Alláhu. Islám není pouze náboženství, je to i cesta životem, neboť muslimové nedělají žádný rozdíl mezi světským a duchovním.

Je důležité si uvědomit, že daleko od bytí extrémistů a fanatiků, jsou muslimové mírumilovní a zákona dbalí občané zemí, v nichž žijí. Islám učí, že lidské bytosti mají morální povinnost žít v harmonii jeden s druhým. Islám uznává práva všech lidí bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání. Islám žádá své stoupence, aby prokazovali úctu a toleranci i těm, kteří nesdílejí jejich víru. Prorok Muhammadﷺ řekl: "Alláhnemá žádného slitování pro toho, kdo nemá žádné slitování pro jiné."

Svoboda náboženství je zaručena samotným Koránem. Uvádí: "Nebudiž žádného donucování v náboženství." Islámské právo stanoví, že muslimové by měli chránit postavení menšin. Proto jsou život a majetek všech občanů v islámském státě považovány za posvátné, ať už je osoba muslim či ne. Islám dále vyzývá muslimy, aby respektovali práva všech živých tvorů.

Islám učí, že Bůh (arabsky Alláh) je zdrojem veškerého stvoření a že lidské bytosti jsou nejlepší z jeho tvorby. Islám je přísně monoteistické náboženství, jedinou uctívanou bytostí je Alláh, Bůh a Stvořitel. Muslimové jsou ti, kteří věří v jednoho Bohaa Muhammadaﷺ jako posledního Božího proroka.

Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. Muslimové žijí v různých částech světa od Číny do Argentiny, od Ruska do Jižní Afriky. Země s největší muslimskou populací je Indonésie. Vlastně každá pátá osoba na této zemi je muslim, a jejich počet neustále roste. Přesto je islám bohužel často nepochopené náboženství.

Někdy islám bývá nesprávně nazýván "mohamedánství." Toto označení uráží samotnou podstatu víry, neboť naznačuje, že muslimové jsou uctívači Muhammadaﷺ nebo lidé věřící v Muhammadaﷺ, podobně jako například křesťané uctívají Ježíše Krista, nebo že je islám pojmenován po smrtelné bytosti, tedy po Muhammadoviﷺ, a že islám je jen další "ismus" jako judaismus, hinduismus, marxismus atd.

Muslimové neuctívají Muhammadaﷺ a nepohlížejí na něho tak, jak se většina náboženství dívá na své vůdce. Muslimové uctívají jen jediného Boha Alláha. Muhammadﷺ byl pouze smrtelník, kterého Alláhpověřil předáváním Svého slova a vedením příkladného života. Muhammadﷺ zaujímá v dějinách místo jako ideální vzor všech lidí. Je živoucím důkazem toho, čím se může člověk stát a čeho lze dosáhnout ve sféře lidských kvalit a ctností.
Muslimové navíc nevěří, že Muhammadﷺ založil islám, přestože jej v poslední fázi vývoje obnovil. Původním zakladatelem islámu je sám Alláh. Islám existoval v té či oné podobě už od počátku a bude existovat až do konce času.

Islám učí, že lidské bytosti se rodí čisté a bez hříchu. Nikdo nemůže nést odpovědnost za hříchy druhých. Dveře odpuštění jsou vždy otevřené pro ty, kteří činí pokání upřímně. Alláhnám v Koránu neustále připomíná své nekonečné milosrdenství a soucit. Muslimové musí udržovat vnitřní duchovní čistotu skrze modlitby k Bohu.
Muslimové věří, že na konci času budou všechny lidské bytosti vzkříšeny k zúčtování svých skutků. Ti, kteří vykonávají dobré a spravedlivé skutky budou odměněni věčnou blaženosti v ráji, a ti, kteří provedli zlé činy, budou potrestáni ve věčném plameni.

Islám vyrovnává duchovní rozměr zdůrazněním lidské odpovědnosti. Lidské bytosti jsou vytvořeny s účelem. Uctívání a láska k Alláhuje jednou částí tohoto účelu, hrát aktivní roli při vytváření spravedlivé společnosti je další.
Protože muslimové kladou velký důraz na to, co se děje v tomto světě, významně přispěli k rozvoji vědy, medicíny, matematiky, fyziky, astronomie, zeměpisu a literatury. Muslimové jako Avicenna a Averroes hráli hlavní role v rozvoji vědy na Západě. První univerzitu na světě založil Imam Jafar Al-Sadiq v Medině v Arábii. Mnoho klíčových systémů, jako například arabské číslice, algebra, první mapa světa a navigační mapy, bylo vyvinuto muslimy a přejato středověkými Evropany.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pavel Růžička Pavel Růžička | E-mail | 5. ledna 2015 v 8:23 | Reagovat

popis Islámu se mi líbí a je dobře srozumitelný . Jediná věta je však zarážející "cituji" :  Islám dále vyzývá muslimy, aby respektovali práva všech živých věcí.
. . .  termín živá věc je sám o sobě nesmyslný - pokud je něco živé ,tak je to logicky živý tvor . Pevně však věřím  ,že se jedná pouze o chybu v textu . Pokud tomu tak není , prosím  o vysvětlení - lze-li to vůbec vysvětlit.

2 Rains Narra Rains Narra | 30. května 2016 v 19:51 | Reagovat

[1]: Květiny, stromy, sinice, bakterie... živé, ale věci :-)

3 Amia Amia | E-mail | Web | 14. března 2017 v 15:15 | Reagovat

Ahoj, "objevila" jsem tvůj blog už ani nevím jak, ale díky za něj. Konečně ňáké nefiltrované info :-D

Třeba mi ale nesedí ta část, s "mohamedánstvím". Konkrétněji to po tom.
Křesťané užívají Ježíše jako syna božího, ne jako boha samotného. A srovnávat hinduismus a judaismus společně s marxismem je hodně mimo mísu. (vynechávám "jen další -ismus").
("Křesťanství" mimochodem pořád není po člověku. "Kristus" znamená "křtěný", není to příjmení, ale přívlastek, adjektivum)
Hindi je také jiné jméno pro boha, co vím. Judaismus je taky tak lehce urážka, ne pouze Židé vyznávají hlavně Starý zákon a ono samoté pojmenování není pojmenování pro onu víru. Když už, tak "judaismus" a "mohamedánství" jsou výrazy na stejné úrovni - zjednodušující, ale nepravdivé.
A marxismus je snad jasný. Sociologicko-filozoficko-atd. teorie, nikdy sama sebe nijak nedávala do souvislosti s náboženstvím.

Lidská odpovědnost za vlastní život na Zemi se mi líbí. Myslela jsem, že tohle je další věc společná s křesťanstvím.

Z jiného soudku: nevidím zprávu autorovi nebo tak, proto píšu sem.
Mohla bys napsat i článek se "recenzí" Koránu? Všichni víme (alespoň někteří) o Bibli. Starý zákon Nový zákon, Knihy Mojžíšovy, proroků, stvoření světa. Zánik Edenu, evangelia, epištoly. A o co velmi přibližně jde.
O Koránu nevím zhola nic. Šlo by to?

Dík :-)

(Pro případné hatery - ne, nechci se stát muslimkou. Ale než si na něco utvořím názor, takový nebo makový, potřebuju nějaké info, ok?)

4 Aa'esha Aa'esha | Web | 14. března 2017 v 19:09 | Reagovat

[3]: Děkuji za moc pěkný komentář :-)

Co vím já, křesťané vnímají Boha jako "trojjediného," který se 'skládá' z boha otce, boha syna (Ježíše) a boha ducha svatého. https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsvětější_Trojice
Také se přímo k němu modlí.

S tím -ismem jde hlavně o ten název. Také existuje pojem islamismus, který se používá především ve spojení s teroristy, a tak by to také mělo zůstat. Někteří lidé ten pojem používají i pro normální muslimy (kteří s terorismem nemají nic společného a nechtějí s ním být spojováni). Islamismus je nesmyslná ideologie, která z islámu sice vychází, ale stylem "vyberu si, co se mi hodí, a budu předstírat, že to, co se mi nehodí, neexistuje." Islám je náboženství a komplexní návod pro jedince i společnost, jak žít. Ale odlišuje se podstatným způsobem od všech ostatních náboženství, a to právě i svým názvem, který neobsahuje žádný "-ismus." Ostatní náboženství "ismus" mají a tak se svým názvem podobají ideologiím, to je, co se tím snažím říct.

O tom, že slovo judaismus je nesprávné slyším poprvé, ráda bych věděla víc, ať se také něco přiučím :-) A Starý zákon samozřejmě uznávám také, jako muslimka věřím, že je to Písmo seslané Bohem, akorát je na rozdíl od Koránu upravené lidmi a tedy není jisté, co je autentické a co si lidé přidali či upravili. Nicméně s ním musí být zacházeno s respektem.

S křesťanstvím má islám mnoho společného co se týká hodnot. Liší se hlavně koncept Boha a uctívání, také koncept Satana atd., taková ta "duchovní stránka," řekla bych. Ale na tom, co je dobré a co špatné, se islám s křesťanstvím víceméně shodují :-)

Rozhodně plánuju do budoucna přepsat sem svoje výpisky z tafsíru (výklad Koránu). Tenhle blog je prvotně určený novým muslimům, protože si pamatuji, jak pro mě bylo složité najít jakékoliv informace v češtině a v angličtině se to, ve spojení s častými arabskými výrazy, stává prakticky nesrozumitelným. Takže se snažím poskytnout takové základní informace, a k tomu rozhodně výklad Koránu patří. A pokud poslouží i jinak, budu jen ráda :-)

5 Amia Amia | E-mail | Web | 30. března 2017 v 23:24 | Reagovat

[4]: Úplně jsem zapomněla, že jsem chtěla odpovědět a teď musím rychle znovu číst, o co šlo :D

Hm, že by trojjedinost fungovala takhle, jsem nikdy neslyšela. Aneb ok, tohle nevím. I ta wikipedie sama říká, že je to hodně složitý teologický problém.
Dám vědět, až dočtu Bibli, zatím jsem furt ve Starém zákoně :-D

Tak takhleee, to jsi chtěla říct :D
No přiznám, že "Islám" a "islamismus" pro mě taky byly stejné pojmy, prostě islámské náboženství.
Jinak ideologie není nutně špatná (samotné slovo "idea" je zkrátka "myšlenka", s neutrálním významem) a pro mě osobně, jako pro nevěřícího, jsou i náboženství ideologií.

Dloubnutí na závěr: křesťanství taky nemá -ismus :-D

Opravuji pojmenování víry podle Starého zákona, že není judaismus. Snažila jsem se dohledat, jak se mu teda říká a výraz judaismus je fakt vžitý a uznaný. Úplně mi taky vypadlo, že Izraelité byli vyvolený národ a na začátku to byla skutečně pouze jejich víra.
Ale stejně nesouhlasím s dáním judaismu na stejnou úroveň s marxismem :-D

Jaktože je Starý zákon upravený lidmi a Korán ne?
Když pominu tezi, že Bible je překládaná, zatímco Korán existuje ještě v první napsané verzi. O tomhle bych musela vědět víc :-)
Obě písma ale byla seslaná bohem a lidé je zapsali. ,,Upravený lidmi" mi indikuje záměrné přepisování a přizpůsobování, což teda nemyslím, že by se dělo u Starého zákona a u Koránu ne.
Nebo máš na mysli právě tu "tichou poštu", ztraceno v překladu a tak?

Jé, jaký je koncept Satana v islámu? Nebo ultimátního zla, asi lépe řečeno. Článek, prosím prosím prosím :D :)
Koncept boha a uctívání vím jen známé "Nebudeš uctívat jiného boha, než mne", což je stejné u obojího, nebo se mýlím? A pak právě jen z pohledu fanatiků na obou stranách, pbávám se. jestli jsi četla Korán i Bibli, tak by bylo super, kdyby ses pustila do nějakého porovnání ze svého pohledu :)
Od začátku do konce čtu zatím jen Bibli (a Korán si sice přečtu, ale v překladu. Muhahaha :D ;) )

Jo, slovník arabských (nejpoužívanějších) pojmů by se hodil :-D  Jak tys vlastně vůbec začala věřit?

Kdybych kladla moc otázek, tak mě odežeň. I učitelé (ve škole) ze mě občas bývali nešťastní :-D

6 Aa'esha Aa'esha | Web | 31. března 2017 v 3:48 | Reagovat

[5]: Nu, já to nikdy neslyšela jinak, přesně k tomu má trojjedinost sloužit. Nicméně v Bibli to nenajdeš, což je jeden z důvodů, proč mě křesťanství nikdy nijak nezaujalo. Vymyslel si to až Paulus několik staletí po Ježíšovi (mír jemu). Do té doby se i křesťané modlili pouze k Jedinému Bohu a syna Mu nepřisuzovali.

Marxismus byla náhodně zvolená ideologie, ne snaha postavit je na stejnou úroveň :-) Ideologie nemusí být špatná, ale existují jich mraky, a všechny jsou to -ismy,islám se tak odlišuje. A křesťanství sice nemá -ismus, ale zato má -ství, které zase není nijak originální  (pohanství, kacířství, náboženství...). Islám je prostě slovo samo o sobě a nepotřebuje žádné koncovky a je tím vyjímečný :-D

Ano, právěže Bible byla napsána aramejštinou a není možné dohledat původní kopii. Zápisy Koránu máme i z doby Proroka Muhammadaﷺ. Další věcí je, že Nový zákon je opravdu sepsaný lidmi, proto se v něm nachází Evangelia podle Marka nebo podle Lukáše. A o Starém zákoně skutečně věřím, že byl záměrně pozměňován a dokonce to přiznávají i rabíni :-)

Například se zmiňuje o "Secce," místo, poblíž kterého jsou dvě významné hory, pramen, kde Abrahám a jeho syn (mír jim) vystavěli Boží dům a použil přitom kámen z Ráje. Ale "už zapomněli, kde je," přestože je zcela očividné, že se jedná o Mekku, pouze změnili M na S.

Jinak s judaismem mám osobně především ten problém, že je výhradně pro narozené Židy, a co je to prosím za náboženství, které odsuzuje nás ostatní k peklu jen proto, že jsme se nenarodili Židy?

Satana ti popíšu velmi krátce zde, později in šá Allah (nejbližším českým překladem by bylo asi "dá-li Bůh") napíšu i článek.

Existují  (minimálně) tři druhy inteligentních bytostí: andělé, džinnové a lidé. Andělé jsou sice inteligentní, ale jejich svobodná vůle je omezena přáním Allaha, nejsou ze své podstaty schopni neuposlechnout. Džinnové jsou více podobní lidem, mají svobodnou vůli a jejich pozemský život bude souzen, někteří se dostanou do Jannah (Ráje), jiní do Jahannam (Pekla).

Iblís - Satan, je džinn. Byl postaven na výši andělů díky své oddanosti. Čekal za to odměnu, ale namísto toho Allah stvořil nového tvora z hlíny (zatímco džinnové jsou z ohně), a řekl andělům a jemu, aby se Adamovi (mír jemu) poklonili. Naplnila ho aragonce a neuposlechl, a na dotaz proč odpovedĕl, že je lepší než Adam (mír jemu) - a v tom byl jeho hřích, neboť v podstatě tvrdil, že ví lépe než Allah, kdo je lepší. Allah mu tedy přislíbil peklo, ale na jeho požadevek mu prodloužil život až do Soudného dne (zemře těsně před ním). Po tuto dobu má svádět lidi a ostatní džinny ke zlu, aby v pekle nebyl sám - není tedy jeho vládcem, naopak v pekle sám bude mít nejhorší trest.

Koncept zla je takový, že je nutný k tomuto životu, jinak by pro nás nemohl být testem.

Já začala věřit tak, že jsem si procházela všechna možná náboženství a nakonec to vzdala a měla za to, že můj osobní koncept Boha nikde jinde nenajdu a jsem jediná s takovým pohledem. A pak jsem si čistě ze zvědavosti přečetla Korán a našla jsem přesně to, co jsem hledala :-)

Se slovníčkem je to zajímavý nápad, budu nad tím přemýšlet :-)

Ze mě byli ve škole taky vždycky nešťastní, když jsem chtěla něco vysvětlit a oni se mě snažili odbýt nedostatečně rozvinutou odpovědí :D

Jsem ráda,když má někdo zájem a neodsuzuje na základě nedostatečné obeznámenosti s islámem, skutečně mě to těší :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama